Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crepis neglecta corymbosa
Centaurea achaia corinthiaca
Campanula topaliana cordifolia
Cerastium brachypetalum corcyrense Κεράστιο το Κερκυραϊκό
Crepis conyzifolia conyzifolia
Centaurea grisebachii confusa
Crepis foetida commutata
Cerastium illyricum comatum Κεράστιο το κομοφέρον
Cuscuta australis cesattiana
Campanula garganica cephallenica
Campanula celsii celsii
Centaurea graeca ceccariniana
Campanula celsii carystea
Cynoglossum lithospermifolium cariense
Carex kitaibeliana capillata
Cyclamen graecum candicum
Centranthus calcitrapae calcitrapae Κέντρανθος η πεδιλοπαγίδα
Carum rigidulum bulgaricum
Corydalis bulbosa bulbosa
Centaurea alba brunea