Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium schoenoprasum
Allium rubrovittatum
Allium roseum
Allium ritsii
Allium sipyleum
Alcea rosea
Adonis aestivalis Άδωνις ο θερινός
Allium platakisii
Allium stamineum
Allium staticiforme
Allium pillosum
Allium subhirsutum
Allium tardans
Allium phthioticum
Allium vineale
Alopecurus gerardii
Alopecurus vaginatus
Alnus glutinosa Κλήθρο
Alcea heldreichii
Alcea apterocarpa