Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Viola stojanowii
Viola striis-notata
Viola suavis
Viola velutina
Viola voliotisii
Viola vourinensis
Vitex agnus-castus Λιγαριά
Vulpia bromoides
Vulpia fasciculata
Vulpia ligustica
Vulpia muralis
Vulpia myuros
Vaccinium vitis-idaea Βακκίνιο η άμπελος της Ίδης
Viburnum lantana Λαντάνα
Vicia lathyroides
Vaccinium myrtillus Βακκίνιο ο μύρτιλλος
Vaccaria pyramidata
Valantia aprica
Valantia hispida
Valantia muralis