Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea kalambakensis
Centaurea lacerata
Centaurea laconica
Centaurea lactiflora
Centaurea lancifolia
Centaurea laureotica
Centaurea litochorea
Centaurea macedonica
Centaurea marmorea
Centaurea messenicolasiana
Centaurea montana
Centaurea musarum
Carex caryophyllea
Campanula calaminthifolia
Carex cretica
Campanula pelviformis
Centaurea nicopolitana
Centaurea niederi
Centaurea oliverana
Cicerbita alpina