Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alyssum tortuosum
Alyssum minus Άλυσσο το μικρό
Amaryllis bella-dona
Ammi visnaga
Alkanna methanaea
Amorpha fruticosa
Ampelodesmos mauritanica
Alkanna noneiformis
Alkanna orientalis
Anacamptis pyramidalis
Anacyclus clavatus Ανάκυκλος ο ροπαλοφόρος
Anacyclus radiatus Ανάκυκλος ο ακτινωτός
Anagallis tenella
Anagallis arvensis Αναγαλίδα η αρουραία
Anagallis foemina Αναγαλλίς η θηλυκή
Anagallis minima Αναγαλλίς η μικρή
Anagyris foetida Βρωμοκλάδι
Anchusa aegyptiaca Αγχούσα η Αιγυπτιακή
Anchusa hybrida
Arenaria deflexa