Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea lancifolia
Centaurea laureotica
Centaurea litochorea
Centaurea macedonica
Centaurea marmorea
Centaurea messenicolasiana
Centaurea montana
Centaurea musarum
Centaurea nicopolitana
Centaurea niederi
Centaurea oliverana
Centaurea ossaea
Centaurea pangaea
Centaurea pannosa
Centaurea parilica
Centaurea pawlowskii
Centaurea pelia
Centaurea peucedanifolia
Centaurea pinardii
Centaurea pindicola