Στοιχεία Είδους

Όνομα Cuscuta australis
Υποείδος cesattiana
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Cuscuta cesattiana
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας
Ενδιαιτήματα PARASITIC PLANT ON HYDROPHILOUS SPECIES OF POLYGONUM
Παγκόσμια Εξάπλωση C.FRANCE/SWITZERLAND/AUSTRIA/N.ITALY/HUNGARY/ROMANIA/JUGOSLAVIA/BULGARIA