Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea rupestris finazzeri
Carex flacca flacca
Cephalaria flava flava
Crocus flavus flavus
Crepis foetida foetida
Campanula sparsa fricaldskyi Καμπανούλα του Φρίβαλντ
Crepis neglecta fuliginosa
Crepis viscidula geracioides
Coronilla valentina glauca Κορονίλα η γλαυκή
Carlina corymbosa graeca
Centaurea graeca graeca
Carum graecum graecum
Cyclamen graecum graecum
Centaurea grisebachii grisebachii
Centaurea spruneri guicciardii
Carduus hamulosus hamulosus
Cirsium heldreichii heldreichii
Campanula andrewsii hirsutula
Campanula glomerata hispida
Centaurea iberica holzmanniana