Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum temulentum
Chaerophyllum creticum Χαιρόφυλλο το Κρητικό
Chamaecytisus albus Χαμαικύτισος ο λευκός
Chamaecytisus austriacus Χαμαικύτισος ο Αυστριακός
Chamaecytisus creticus Χαμαικύτισος ο Κρητικός
Carpobrotus acinaciformis
Campanula velebitica
Chamaecytisus dorycnioides Χαμαικύτισος ο δορυκνιοειδής
Chamaespartium sagittale
Chamaecytisus subidaeus Χαμαικύτισος ο υποιδαίος
Carrichtera annua Καρριχθέρα η ετήσια
Chenopodium ambrosioides Χηνοπόδιο το αμβροσιοειδές
Chenopodium ficifolium Χηνοπόδιο το συκόφυλλο
Chenopodium glaucum Χηνοπόδιο το γλαυκό
Chenopodium hybridum Χηνοπόδιο το υβρίδιο
Cheilanthes maderensis
Cheilanthes marantae
Cheilanthes persica
Crepis incana