Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthemis cretica cretica
Amelanchier ovalis cretica Αμελάνχιερ το κρητικό
Arenaria conferta conferta
Asperula aristata condensata
Adenocarpus complicatus complicatus Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Adenocarpus complicatus complicatus Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Aegilops comosa comosa Αιγίλωψ ο εύκομος
Anthemis cretica columnae
Allium circinnatum circinnatum
Ajuga chamaepitys chia
Astragalus sempervirens cerhalonicus
Arabis alpina caucasica
Anthemis cretica carpatica
Adonis annua carinata Άδωνις ο τροπιδώδης
Atractylis cancellata cancellata Ατρακτυλίδα
Artemisia campestris campestris
Allium callimischon callimischon
Allium bourgeaui burgeaui
Anthyllis vulneraria bulgarica
Aetheorhiza bulbosa bulbosa