Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Festuca sipylea
Festuca thracica
Festuca valesiaca
Festuca varia
Festuca vizzavonae
Festucopsis sancta
Fibigia clypeata
Fibigia eriocarpa
Fibigia lunarioides
Ficus carica Συκιά
Filago contracta
Filago eriocephala
Filago eriosphaera