Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Knipowitschia caucasica Ποντογωβιός
Knipowitschia milleri Αχερονογωβιός
Koeleria eriostachya
Koeleria lobata
Koeleria lobata
Koeleria pyramidata
Koeleria splendens
Kundmannia sicula
Laburnum anagyroides Λαμ
Lactuca acanthifolia
Lactuca alpestris
Lactuca intricata
Lactuca visianii
Lactuca saligna Λακτούκα η ιτεόμορφη
Lagoecia cuminoides
Lagurus ovatus
Lamarckia aurea
Lamium album
Lathraea squamaria
Lamium maculatum