Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lamium moschatum
Lamium purpureum
Lamyropsis carpinii
Lamyropsis cynaroides
Lathyrus articulatus Λάθυρος ο αρθρωτός
Laser trilobum
Laserpitium pseudomeum
Lathraea rhodopea
Lathyrus alpestris
Lathyrus amphicarpos
Lathyrus angulatus
Lathyrus annuus
Lathyrus aphaca
Lathyrus cicera
Lathyrus clymenum
Lathyrus digitatus
Lathyrus grandiflorus
Larus ichthyaetus Ψαρόγλαρος
Larus leucophthalmus Λευκόφθαλμος γλάρος
Larus marinus Γιγαντόγλαρος