Στοιχεία Είδους

Όνομα Zerynthia cerisyi
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Allancastria cerisyi
Κοινή Ονομασία Ζερύνθια η κερίσυος
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Συλλογή, Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών GENERAL HABITAT DESTRUCTION
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα PROTECTED (PD 67/81)
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα ALT. _ 1200 M. (30), (34), (60)
Παγκόσμια Εξάπλωση