Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cerastium fontanum vulgare
Arisarum vulgare vulgare
Foeniculum vulgare vulgare
Origanum vulgare vulgare
Nepeta argolica vourinensis
Silene vulgaris vourinensis
Silene parnassica vourinensis
Serarias vomeracea vomeracea
Peucedanum vittijugum vittijugum
Alosa caspia vistonica Θρίτσα (Κασπιολόζα)
Senecio thapsoides visianianus
Dittrichia viscosa viscosa
Crepis viscidula viscidula
Origanum vulgare viridulum
Lacerta viridis viridis Πρασινόσαυρα
Bufo viridis viridis Πρασινόφρυνος
Picus viridis viridis Πρασινοτσικλητάρα
Stachys spreitzenhoferi virella
Oenanthe oenanthe virago Σταχτοπετρόκλης
Lactuca viminea viminea