Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Thymus striatus
Taraxacum aznavourii
Teucrium francisci-werneri
Taraxacum pindicola
Thymus thracicus
Tilia cordata Μικρόφυλλη φλαμουριά
Teucrium kotschyanum
Tolpis barbata
Tolpis virgata
Tordylium aegaeum
Tordylium apulum
Tordylium hirtocarpum
Tordylium officinale
Tordylium pestalozzae
Taraxacum radinum
Tamarix parviflora Αρμυρίκι
Taraxacum calocephalum
Trachelium asperuloides
Torilis leptophylla
Trifolium physodes