Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex humilis
Carex illegitima
Campanula rupestris
Calamagrostis pseudophragmites
Carex lasiocarpa
Carex lepidocarpa
Carex limosa
Campanula sartorii
Carex macrolepis
Cachrys ferulacea
Carex nigra
Carex otrubae
Carex ovalis
Carex pallescens
Carex panicea
Campanula scopella
Carex pendula
Carex punctata
Carex remota
Centaurea litochorea