Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ophrys insectifera
Ophrys iricolor
Ophrys levantina
Ophrys omegaifera
Ophrys sitiaca
Ophrys spruneri
Ophrys tenthredinifera
Ophrys umbilicata
Opopanax chironium
Opopanax hispidus
Opuntia ficus-indica Φραγκοσυκιά
Orchis boryi
Orchis collina
Orchis italica
Orchis lactea
Orchis mascula
Orchis militaris
Orchis pallens
Orchis palustris
Orchis papillionacea