Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tamus communis
Torilis ucranica
Tamarix parviflora Αρμυρίκι
Thymus sibthorpii
Thymus samius
Taraxacum officinale
Tragopogon balcanicus
Thymus pulegioides
Tragopogon lassithicus
Tragopogon longirostris
Teucrium cuneifolium
Trifolium lagrangei
Taraxacum nudum
Tragopogon tommasinii
Tragus racemosus
Tribulus terrestris
Trifolium alpestre
Trifolium angustifolium
Trifolium arvense
Taraxacum apenninum