Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Salvia nemorosa nemorosa
Stellaria nemorum nemorum
Satureja nepeta nepeta
Satureja nepeta nepeta
Sitta neumayer neumayer Βραχοτσοπανάκος
Solanum nigrum nigrum
Sylvia nisoria nisoria Ψαλτοτσιροβάκος
Silene nocturna nocturna
Silene nutans nutans
Scabiosa columbaria ochroleuca
Stachys recta olympica
Satureja vulgaris orientalis
Serapias orientalis orientalis
Senecio papposus papposus
Satureja parnassica parnassica
Saxifraga adsendens parnassica
Silene parnassica parnassica
Scutellaria rupestris parnassica
Silene oligantha parnesia
Sylvia melanocephala pasiphae Μαυροτσιροβάκος της Πασιφάης