Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alkanna graeca baeotica
Avena barbata barbata Βρώμη η γενιοφόρος
Aetheorhiza bulbosa bulbosa
Anthyllis vulneraria bulgarica
Allium bourgeaui burgeaui
Accipiter gentilis butoides Διπλοσάινο
Allium callimischon callimischon
Artemisia campestris campestris
Anthus campestris campestris Χαμοκελάδα
Atractylis cancellata cancellata Ατρακτυλίδα
Alauda arvensis cantarella Σταρήθρα
Adonis annua carinata Άδωνις ο τροπιδώδης
Anthemis cretica carpatica
Arabis alpina caucasica
Aegithalos caudatus caudatus Αιγίθαλος
Astragalus sempervirens cerhalonicus
Ajuga chamaepitys chia
Aquila chrysaetos chrysaetos Χρυσαητός
Allium circinnatum circinnatum
Anguis fragilis colchicus Κονάκι