Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Nasturtium officinale
Neatostema apulum
Neotinea maculata
Neottia nidus-avis
Nepeta camphorata
Nepeta cataria
Nepeta italica
Nepeta melissifolia
Nepeta orphanidea
Nepeta parnassica
Nepeta scordotis
Nepeta sphaciotica
Nepeta spruneri