Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pallenis spinosa microcephala
Polygala nicaeensis mediterranea
Plantago media media
Paeonia mascula mascula
Polypogon maritimus maritimus
Plantago major major
Potentilla geoides longisepala
Pedicularis leucodon leucodon
Plantago major intermedia
Prunus domestica instititia Αγριοδαμασκηνιά
Petrorhagia illyrica illyrica
Pinguicula crystallina hirtiflora
Picris hieracioides hieracioides
Paeonia mascula hellenica
Petrorhagia illyrica haynaldiana
Potentilla geoides halacsyana
Pedicularis brachyodonta grisebachii
Poa sinaica graeca
Paronychia albanica graeca
Plantago atrata graeca