Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carlina acaulis simplex
Centranthus nevadensis sieberi
Crocus sieberi sieberi
Convolvulus siculus siculus
Capparis spinosa sicula Κάπαρρη η Σικελική
Centranthus ruber sibthordii
Cephalaria flava setulifera
Carex flacca serrulata
Carum graecum serpentinicum
Cynoglottis barrelieri serpentinicola
Carex serotina serotina
Cleistogenes serotina serotina
Calystegia sepium sepium
Cerastium semidecandrum semidecandrum Κεράστιο το ημιδέκανδρο
Convolvulus oleifolius scopulorum Κονβόλβουλος ο σκοπελώδης
Centaurea solstitialis schouwii
Carduus kerneri scardicus
Campanula saxatilis saxatilis
Cornus sanguinea sanguinea Αγριοκρανιά
Campanula albanica sancta