Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Myosotis minutiflora
Myosotis nemorosa
Myosotis solange
Myosotis sparsiflora
Myosotis stricta
Myosoton aquaticum
Myosurus heldreichii
Myosurus minimus
Myriophyllum spicatum Μυριόφυλλο το σταχτώδες
Myriophyllum verticillatum
Myrrhoides nodosa
Myotis brandtii Μυωτίδα του Μπραντ
Myotis capaccinii Ποδαρομυωτίδα
Myotis daubentoni Μυωτίδα του Νταουμπέντον
Micromeria acropolitana
Maculinea alcon Μακουλινέα η Άλκον
Maculinea arion Μακουλινέα η Αρίων
Maniola jurtina Μανιόλα της γιούρτας
Meconema thalassinum Μηκόνυμα το θαλασσινό
Melanargia galathea Μελαναργία η Γαλαθέα