Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lychnis viscaria atroburpurea
Linum olympicum athoum
Leontodon crispus asper
Larus argentatus argentatus Ασημόγλαρος
Lullula arborea arborea Δεντροσταρήθρα
Lunaria annua annua
Lupinus angustifolius angustifolius
Lavandula angustifolia angustifolia Λεβάντα η στενόφυλλη
Lamium amplexicaule amplexicaule
Limonium graecum ammophilon
Lavatera thuringiaca ambigua Λαβατέρα η αμφίβολη
Linum perenne alpinum
Leuciscus cephalus albus Τυλινάρι
Lupinus albus albus
Lamium bifidum albimontanum
Lilium carniolicum albanicum
Linum flavum albanicum
Leucojum aestivum aestivum
Lapsana communis adenophora
Limodorum abortivum abortivum