Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Melanocorypha yeltoniensis Μαυρογαλιάντρα
Matthiola tricuspidata
Melanocorypha leucoptera Λευκόφτερη γαλιάντρα
Melilotus altissima Μελίλωτος ο υψηλότατος
Matthiola sinuata
Meles meles Ασβός
Malva pusilla
Mercurialis ovata Μερκουριαλίδα η ωοειδής
Micromys minutus Νανοπόντικας
Mentha aquatica
Melilotus sulcata
Melilotus segetalis
Mentha microphylla
Malva parviflora
Melilotus officinalis
Melilotus neapolitana
Melilotus messanensis
Melilotus italica
Malva nicaeensis
Malcolmia africana