Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dittrichia viscosa viscosa
Dryopteris villarii villarii
Dianthus haematocalyx ventricosus
Dianthus sylvestris sylvestris
Dianthus superbus superbus
Dryopteris villarii submontana
Dianthus giganteus subgiganteus
Dianthus fruticosus sitiacus Αγριογαρύφαλλο της Σιτίας
Dianthus serratifolius serratifolius
Dianthus pinifolius serbicus
Dactylis glomerata rigida
Dianthus fruticosus rhodius Αγριογαρύφαλλο της Ρόδου
Dianthus haematocalyx pruinosus
Dianthus pinifolius pinifolius
Dianthus haematocalyx pindicola
Dryopteris villarii pallida
Dianthus petraeus orbelicus
Dianthus fruticosus occidentalis Αγριογαρύφαλλο το δυτικό
Dianthus myrtinervius myrtinervius
Dianthus strictus multipunctatus