Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cynoglossum lithospermifolium cariense
Campanula celsii carystea
Centaurea graeca ceccariniana
Campanula celsii celsii
Campanula garganica cephallenica
Cuscuta australis cesattiana
Cettia cetti cetti Ψευταηδόνι
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon Χαμαιλέων
Carduelis chloris chloris Φλώρος
Calliptamus coelesyriensis coelesyriensis Καλλίπταμος ο Κοιλοσυριακός
Cerastium illyricum comatum Κεράστιο το κομοφέρον
Crepis foetida commutata
Centaurea grisebachii confusa
Crepis conyzifolia conyzifolia
Corvus corax corax Κόρακας
Cerastium brachypetalum corcyrense Κεράστιο το Κερκυραϊκό
Campanula topaliana cordifolia
Centaurea achaia corinthiaca
Corvus corone cornix Κουρούνα
Corvus corone corone Κουρούνα