Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Salix triandra triandra Αμυγδαλοϊτιά
Silene pusilla tymphaea
Scutellaria albida vacillans
Scutellaria velenovskyi velenovskyi
Scleranthus annuus verticillatus
Stachys spreitzenhoferi virella
Senecio thapsoides visianianus
Serarias vomeracea vomeracea
Silene parnassica vourinensis
Silene vulgaris vourinensis
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι
Satureja vulgaris vulgaris
Silene vulgaris vulgaris