Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cytisus decumbens Κύτισος ο κατανεύων
Cytisus procumbens Κύτισος ο έρπων
Cystopteris dickieana
Cystopteris fragilis
Cardamine hirsuta Καρδαμίνη η χνουδωτή
Cardamine graeca Καρδαμίνη η γραική
Cytinus ruber
Colchicum sfikasianum
Campanula pangea
Campanula cretica
Campanula jacquinii
Capsella grandiflora
Callimenus oniscus Καλλυμένος ο ονίσκος
Capsella rubella Κάψελλα η ρουμπέλλα
Calliptamus italicus Καλλίπταμος ο Ιταλικός
Calliptamus tenuicercis Καλλίπταμος ο στενόκερκος
Capsella bursa-pastoris Καψέλλα
Charaxes jasius Χαράξης ο ιάσιος
Capparis orientalis Κάπαρρη η ανατολική
Clossiana dia Κλωσσιάνα του Δία