Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Adiantum capillus-veneris
Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα
Acrocephalus melanopogon Μουστακοποταμίδα
Acrocephalus paludicola Νεροποταμίδα
Acrocephalus palustris Βαλτοποταμίδα
Acrocephalus schoenobaenus Βουρλοποταμίδα
Acrocephalus scirpaceus Καλαμοποταμίδα
Actitis hypoleucos Ποταμότριγγας
Adonis cyllenea
Aegilops dichasians
Adonis flammeus Άδωνις ο φλογώδης
Aegopodium podagraria
Aeluropus lagopoides
Aeluropus littoralis
Aeonium arboreum
Aethionema carlsbergii
Aethionema cordatum
Aethionema iberideum
Aethionema orbiculatum
Aethionema polygaloides