Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chondrilla uromoffii
Chlamydophora tridentata Χλαμυδοφόρα η τριοδοντωτή
Chrozophora obliqua Χρωζοφόρα η λοξή
Chrysopogon gryllus
Chettusia gregaria Αγελοκαλημάνα
Chrysosplenium alternifolium
Cicer graecum
Cicer incisum
Cicerbita alpina
Cichorium intybus
Cichorium spinosum
Cicuta virosa
Cionura erecta
Circaea luteliana
Cicendia filiformis Κικένδια η νηματόμορφη
Cichorium endivia Αντίδι
Cichorium pumilum Άγριο ραδίκι
Cirsium appendiculatum
Capsella grandiflora
Crocus robertianus