Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Brachypodium sylvaticum glaucovirens
Boloria graeca graeca ?? Μπολόρια η γραική
Biarum tenuifolium idomeneum
Blackstonia perfoliata intermedia Μπλακστόνια η ενδιάμεση
Bromus japonicus japonicus Βρώμος ο Ιαπωνικός
Bromus cappadocicus lacmonicus
Brassica cretica laconica
Buteo lagopus lagopus Χιονογερακίνα
Ballota hispanica macedonica
Barbus barbus macedonicus Μουστακάτο
Beta vulgaris maritima
Biarum davisii marmarisensis
Briza media media
Buteo lagopus menzbieri Χιονογερακίνα
Bunium microcarpum microcarpum
Bromus hordeaceus molliformis Βρώμος ο μολλίμορφος
Bromus commutatus neglectus Βρώμος ο ατιμελής
Brassica cretica nivea
Burhinus oedicnemus oedicnemus Πετροτριλίδα
Barbus peloponnesius peloponnesius Αμμοσούρτης