Στοιχεία Είδους

Όνομα Bupleurum falcatum
Υποείδος cernuum
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Bupleurum cernuum/bupleurum baldense/bupleurum sibthorpianum/bupleurum parnassicum
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα ROCKY AND GRASSY SLOPES, OPEN WOODLAND 600-2300M.
Παγκόσμια Εξάπλωση S.ALPS/APPENNINI/S.CARPATHIANS/BALKAN PENINSULA/W.ASIA/C.ASIA