Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Torilis tenella
Torilis ucranica
Taraxacum serotinum
Trachelium asperuloides
Taraxacum copidophylloides
Trifolium aurantiacum
Tragopogon balcanicus
Thalictrum aquilegifolium
Tragopogon lassithicus
Tragopogon longirostris
Thalictrum lucidum
Taraxacum cylleneum
Tragopogon pterodes
Tragopogon tommasinii
Tragus racemosus
Tribulus terrestris
Trifolium alpestre
Trifolium angustifolium
Trifolium arvense
Trifolium uniflorum