Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Polygala nicaeensis tomentella
Anthemis tomentosa tomentosa Ανθεμίδα η γναφαλώδης
Helianthemum nummularium tomentosum
Euphorbia esula tommasiniana
Campanula topaliana topaliana
Turdus torquatus torquatus Χιονότσιχλα
Phasianus colchicus torquatus Φασιανός ο περιδεραιοφόρος
Jynx torquilla torquilla Στραβολαίμης
Tringa totanus totanus Κοκκινοσκέλης
Allium sphaerocephalon trachypus
Pimpinella tragium tragium
Erinaceus europaeus transcaucasicus Σκαντζόχοιρος ο ανατολικός
Rumex obtusifolius transiens
Melica transsilvanica transsilvanica
Parus montanus transylvanicus Βουνοπαπαδίτσα
Salix triandra triandra Αμυγδαλοϊτιά
Asplenium trichomanes trichomanes
Ranunculus trichophyllus trichophyllus
Convolvulus tricolor tricolor
Juncus trifidus trifidus