Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Verbascum macrurum
Verbascum mallophorum
Verbascum mucronatum
Verbascum mycales
Verbascum nobile
Verbascum orientale
Verbascum pangaeum
Verbascum pentelicum
Verbascum phlomoides
Verbascum pinnatifidum
Verbascum pseudonobile
Verbascum pulverulentum
Verbascum pycnostachyum
Verbascum reiseri
Verbascum roripifolium
Verbascum rupestre
Verbascum samniticum
Verbascum sinuatum
Verbascum splendidum
Verbascum undulatum