Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ridolfia segetum
Rindera graeca
Ricinus communis Ρετσινολαδιά
Romulea bulbocodium
Romulea columnae
Romulea linaresii
Romulea ramiflora
Rorippa pyrenaica
Rorippa sylvestris
Rorippa thracica
Rosularia serrata
Rubia peregrina
Rubia tenuifolia
Rubia tinctorum
Rubus saxatilis
Rumex acetosa
Rumex alpestris
Rumex alpinus
Rumex balcanicus
Rumex conglomeratus