Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tyto alba guttata Τυτώ
Teucrium flavum gymnocalyx Τεύκριο το γυμνοκάλυκο
Teucrium montanum helianthemoides
Teucrium montbretii heliotropifolium
Teucrium flavum hellenicum Τεύκριο το ελληνικό
Testudo hermanni hermanni Ονυχοχελώνα
Trifolium hybridum hybridum
Testudo graeca ibera Γραικοχελώνα
Turdus iliacus iliacus Κοκκινότσιχλα
Trifolium incarnatum incarnatum
Tephroseris integrifolia integrifolia
Telescopus fallax intermedius Αγιόφιδο το ενδιάμεσο
Trachelium jacquinii jacquinii
Thymus praecox jankae
Triturus cristatus karelinni Λοφιοφόρος Τρίτωνας
Triglochin bulbosa laxiflora
Thymus leucotrichus leucotrichus
Thesium linophyllon linophyllon
Thymus longicaulis longicaulis
Tragopogon brevirostris longifolius