Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthemis scopulorum Ανθεμίδα η σκοπελώδης
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus nemorosa
Anthriscus nitida
Anthriscus sylvestris
Anthriscus tenerrima Ανθίσκος ο μαλακός
Anthyllis barba-jovis Ανθυλλίς το γένι του Δία
Anthyllis hermanniae Ανθυλλίς του Χέρμαν
Anthyllis splendes Ανθυλλίδα η λαμπρή
Anthyllis aurea
Aquilegia amaliae
Arabis verna Αραβίδα η ανοιξιάτικη
Allium commutatum
Arctium tomentosum
Agave americana
Arabis subflava
Arabis bryoides
Arabidopsis thaliana Αραβίδοψις η θαλιάνειος
Antirrhinum siculum
Asperula chlorantha