Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus nemorosa
Anthriscus nitida
Anthriscus sylvestris
Anthriscus tenerrima Ανθίσκος ο μαλακός
Anthyllis barba-jovis Ανθυλλίς το γένι του Δία
Anthyllis hermanniae Ανθυλλίς του Χέρμαν
Anthyllis splendes Ανθυλλίδα η λαμπρή
Anthyllis aurea
Arabis sudetica
Allium commutatum
Aristolochia guiciardii
Agave americana
Arbutus unedo Κουμαριά
Aquilegia amaliae
Aquilegia vulgaris
Allium cyrilii
Antirrhinum siculum
Apium graveolens
Asperula coa