Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Saxifraga bulbifera
Saxifraga chrysospleniifolia
Saxifraga exarata
Saxifraga ferdinandi-coburgi
Saxifraga glabella
Saxifraga graeca
Saxifraga hederacea
Saxifraga luteoviridis
Saxifraga marginata
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga paniculata
Saxifraga scardica
Saxifraga sempervivum
Saxifraga sibirica
Saxifraga sibthorpii
Saxifraga spruneri
Scaligeria moreana
Saxifraga stribrnyi
Saxifraga tridactylites
Scabiosa argentea