Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex flava
Carex extensa
Carex echinata
Crepis pulchra
Crepis pusilla
Crepis reuteriana
Crepis rubra
Crepis sancta
Crepis setosa
Crepis sibthorpiana
Crepis smyrnaea
Carex divisa
Crepis turcica
Crepis tybakiensis
Crepis vesicaria
Carex distans
Carex distachya
Crepis zacintha
Cressa cretica
Crithmum maritimum