Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alyssum siculum Άλυσσο το Σικελικό
Alyssum simplex Άλυσσο το απλό
Alyssum smyrnaeum Άλυσσο το Σμυρναίο
Alyssum strigosum Άλυσσο το ισχνό
Alyssum umbellatum Άλυσσο το σκιαδανθές
Amaranthus albus Βλήτο το λευκό
Amaranthus blitoides Βλήτο το βλητοειδές
Amaranthus caudatus Βλήτο το ουραίο
Anthemis tomentella Ανθεμίδα …
Amaranthus cruentus Βλήτο το αιματόχρουν
Amaranthus deflexus Βλήτο ο κρεμαστός
Amaranthus graecizans Βλήτο το …
Amaranthus hypochondriacus Βλήτο το υποχονδριακό
Amaranthus lividus Βλήτο το πελιδνό
Amaranthus retroflexus Βλήτο το ανακάμπτον
Amaranthus viridis Βλήτο το πράσινο
Ambrosia maritima Αμβροσία η παραθαλάσσια
Amelanchier chelmea Αμελάνχιερ του Χελμού
Ammi majus Άμμι το μέγα
Ammi topalii Άμμι της τοπάλης