Στοιχεία Είδους

Όνομα Aquilegia amaliae
Υποείδος
Ημερομηνία 13/01/2011
Τελευταία Ενημέρωση 13/01/2011
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας
Ενδιαιτήματα
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Aquilegia amaliae "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
AT4011027 Εθνικός Δρυμός Ολύμπου Τοπίο (ΤΙΦΚ) Νομός Πιερίας