Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Εθνικός Δρυμός Ολύμπου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011027
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πιερίας
Δήμος-Κοινότητα Λιτόχωρου
Συνολική Έκταση (ha) 5575.82
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 38.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2917.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Εθνικός Δρυμός
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αλπικό/Υποαλπικό Τοπίο
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Δάσος Κωνοφόρων
Δάσος Φυλλοβόλων
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Ελατοδασος
Λειβάδι/Ξέφωτο
Μεικτό Δάσος
Ορεινό Τοπίο
Οροπέδιο
Πευκοδάσος Ορεινό
Πλαγιά βουνού
Ποτάμιο Τοπίο
Κλίμα
Ισχυροί άνεμοι
Μέτρια ηλιοφάνεια
Ομίχλη/χαμηλή νέφωση
Συχνές βροχοπτώσεις
Συχνές χιονοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Πρόκειται ουσιαστικά για τον μέχρι τώρα πυρήνα του Εθν. Δρυμού Ολύμπου που περιλαμβάνει τις ψηλές κορυφές Αγ. Αντωνίου, Μύτικα, Σκολειό, Στεφάνι, το οροπέδιο των Μουσών, τη χαράρδρα Μαυρόλογγος και μέρος της χαράδρας του ποταμού Ενιππέα. Ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς με δάση από μαυρόπευκα, ρόμπολα και οξυές. Οι κορυφές γυμνές και άγριες σκεπάζονται το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου από χιόνια. Στα χαμηλά ο ποταμός Ενιππέας κυλάει μέσα από μία πανέμορφη χαράδρα, όπου βρίσκεται και η ιστορική Μονή Διονυσίου.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ερπετά
Θηλαστικά
Κινδυνεύοντα Είδη Χλωρίδας
Πτηνά
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Τοπικά Ενδημικά Είδη
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Επιστημονική έρευνα
Θρησκευτικό ενδιαφέρον
Οικοτουρισμός
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αναψυχή
Κυνήγι
Οδοποιϊα
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αλπικό λιβάδι
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
Διαρκές χιόνι και πάγος
Ιθαγενές δάσος κωνοφόρων
Λιθώνας
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Achillea ambrosiaca
Alyssum handelii
Aubrieta thessala
Campanula oreadum
Centaurea litochorea
Erysimum olympicum
Genista sakellariadis (Γενίστα η Σακελλαριάδη)
Ilex aquifolium (Αρκουδοπούρναρο)
Jankaea heldreichii
Potentilla deorum
Silene oligantha
Taxus baccata (Ίταμος)
Veronica thessalica
Viola pseudograeca
Viola striis-notata
Αξιόλογα Θηλαστικά
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη