Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scaligeria moreana
Saxifraga spruneri
Saxifraga sibthorpii
Satureja candica
Satureja calamintha
Saxifraga sibirica
Scutellaria naxensis
Scutellaria hirta
Saxifraga sempervivum
Satureja acinos
Scutellaria galericulata
Saxifraga scardica
Scutellaria altissima
Scutellaria alpina
Sarcopoterium spinosum
Salvia napifolia
Scrophularia umbrosa
Scrophularia spinulescens
Scrophularia scopolii
Scrophularia peregrina