Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sedum dasiphyllum
Sedum confertiflorum
Sedum cepaea
Scabiosa brachiata
Sedum caespitosum
Sedum atratum
Sedum apoleipon
Sedum annuum
Satureja cuneifolia
Salsola kali
Sagina subulata
Sedum alpestre
Sedum album
Sedum acre
Scabiosa argentea
Securigera securidaca
Secale montanum
Saxifraga tridactylites
Saxifraga stribrnyi
Scutellaria sieberi