Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Plantago amplexicaulis
Peucedanum arenarium
Plantago altissima
Plantago albicans
Peucedanum alpinum
Plantago afra
Peucedanum aequiradium
Paronychia macedonica
Peucedanum aegopodioides
Piptatherum holciforme
Peucedanum achaicum
Piptatherum coerulescens
Pinus heldreichii Ρόμπολο
Petrosimonia brachiata
Pinus halepensis Κοινό πεύκο
Pinus brutia Τραχεία πεύκη
Petromyzon marinus Πετρόμυζο
Paronychia echinulata
Paronychia cephalotes
Pancratium maritimum